Telšių krizių centras nuo 1997 m. teikia intensyvią, kompleksinę, psichosocialinę pagalbą šeimoms, esančioms krizinėse situacijose. Dirbant su įvairaus amžiaus, lyties bei socialinės padėties klientais, pastebėta, kad daugelis psichologinių problemų kyla neįveikus įvairių sukrėtimų, neišsprendus ir nesusitaikius su traumuojančiais įvykiais bei patyrimais, nesulaukus tinkamos pagalbos. Neišspręsta psichologinė krizė veikia kaip lėtinė liga, tampa psichologine trauma,  pirmiausia paveikianti patį žmogų, o po to ir jo artimiausią aplinką. Psichologinių traumų pasekmės dažnai būna suicidinis, delinkviantinis (asocialus), agresyvus, smurtinis elgesys,  įvairios priklausomybės ir kt. Dažnai traumuoti žmonės kuria šeimas ir jose išreiškia savo destruktyvų elgesį.  

Viena didžiausių traumų yra vaiko, su specialiais poreikiais, gimimas šeimoje. Kai vaikas gimsta neįgalus arba vystosi su elgesio, emociniais ar kompleksiniais sutrikimais (įskaitant autizmą), tėvų svajonės dūžta ir visi šeimos nariai patiria psichinį skausmą ir stiprią neviltį. Neapsakomas stresas ne tik fiziškai, bet ir psichiškai sekina šeimą. Jis paveikia šeimos vertybes, socialinius vaidmenis, sąveikos modelius šeimoje.  Šeima atsiduria negalios situacijoje. Seniai yra pastebėta, kad negalios situacijoje esančios šeimos ir visų jos narių identitetas paveikiamas streso, lemiančio polinkį į socialinę izoliaciją, priverčiančią šeimą užsidaryti siaurame šeimos rate ir pajusti socialinę atskirtį. Tėvai dažnai nežino ir nesuvokia, kur ir kokią pagalbą galėtų gauti. Todėl daliai šeimos narių krizės padariniai vystosi į depresiją, agresiją, smurtą, alkoholizmą, mintis apie savižudybę ir pan. Iš to kyla šeimos konfliktai, skyrybos, vaikų nepriežiūra, finansiniai nepritekliai, įvairūs tėvų sveikatos sutrikimai ir pan. Vienas iš Telšių krizių specialistų tikslas– įvairiapusė (specialistų ir pedagogų) parama šeimai, kaip sistemai tam, kad šeima, auginanti vaiką su elgesio, emociniais ir kompleksiniais sutrikimais, būtų stipri, nesijaustų palikta likimo valiai, būtų įgalinta tęsti socializacijos procesą.

 Telšių krizių centre yra įrengti multisensorinis ir relaksacinis kambariai, kurie labai pasitarnauja, dirbant su mažamečiais. Intensyviai dirbame, teikiant prevencinę, intervencinę, postvencinę psichosocialinę pagalbą šeimoms, išgyvenančioms krizes, patyrusioms traumas, auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų ir/ar negalią turinčius vaikus.

 Dažnai vaiką traumuoja ir netinkami tėvų taikomi auklėjimo modeliai, kurie sukelia vaikui įtampą ir nerimą, jis jaučiasi nesaugus. Saugumo jausmo deficitą išgyvenantis vaikas  dažnai būna problematiškas, isteriškas, piktas, agresyvus arba atvirkščiai uždaras, apatiškas, nerimastingas ir turintis didelių bendravimo sunkumų. Taigi svarbu tėvus mokyti tinkamų auklėjimo metodų, kurie nežalotų vaiko psichikos. Telšių krizių centras organizuoja ir vykdo efektyvios tėvystės mokymus.

Per 25 metus esame sukaupę didelę darbo patirtį, teikiant pagalbą krizėje esantiems tėvams. Tenka pastebėti, kad buvome pirmieji pradėję teikti kompleksines paslaugas, esantiems krizėje, visame Žemaitijos regione. Pagalbą teikiame iki šiol. 

 Telšių krizių centras teikia nemokamą pagalbą šeimoms, vykdydamas projektą „Telšių krizių centras vaikui ir šeimai 2022-2023 m.“, projektą finansuoja Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.