Telšių krizių centras 25-erius metus dirba su šeimomis išgyvenančiomis įvairias krizes, tarp jų ir paauglystės krizė. Teikiant pagalbą pastebime, kad dažnai probleminiu ir smurtiniu elgesiu, pasižymintys paaugliai, būna stebėję arba patyrę smurtą artimoje aplinkoje. Galime kelti prielaidą, kad paauglystėje stipriai išreikštas probleminis, dažnai vadinamas maištingu, elgesys, būna kilęs iš trauminių patyrimų vaikystėje, arba išmoktas stebint smurtinius santykius šeimoje, kurioje buvo toleruojamas  tiek fizinis, tiek psichologinis, tiek seksualinis smurtas.

Dažnai tėvai su paaugusiais vaikais – paaugliais  pykstasi, neberanda būdų sutarti ir resursų vienas kitą išklausyti ir išgirsti, tuomet būtina specialistų pagalba. Tėvai dažnai nepasitiki savo vaiku, kartais būna priešiškai nusiteikę, išsako beviltiškumo, nevilties, pasimetimo, baimės ir nerimo jausmus. Kai paauglį užplūsta labai stiprūs, intensyvūs jausmai, kurių jis dar nemoka saugiai suvaldyti, matome elgesį, kuris mus, suaugusius, gali neraminti, erzinti ar gąsdinti. Paauglys gali nesuvaldyti stipraus pykčio, nerimo, liūdesio, pavydo, kaltės, pasibjaurėjimo, net džiaugsmo ar kitų jausmų ir išreikšti juos nevaldomu elgesiu. Paauglys ieškodamas  būdų nusiraminti, ima vartoti chemines medžiagas, įsitraukia liguistai į kompiuterius žaidimus, taip bandydami „pabėgti“ nuo supančios realybės.

Labai svarbu laiku pastebėti paauglio susirūpinimą keliantį elgesį. Paauglystėje, prasidėjus keliui link suaugusiojo gyvenimo, ypač stiprūs vidiniai poreikiai tampa: savo tapatybės atradimas, savarankiškumas, priklausymas grupei, vertybių išsigryninimas, atsiskyrimas nuo tėvų. Kuo labiau bus ignoruojami vaiko ar paauglio amžiui svarbūs poreikiai, tuo atkakliau bus siekiama jų patenkinimo

Neretais atvejais tėvams būtina psichologinė pagalba, emocinis palaikymas, sustiprinimas ir problemų  bei jų sprendimų aptarimas. Dažnas paauglys, kuriuo tėvai nepasitiki ir jį per daug kontroliuoja, tampa agresyvus ir piktas.  Dažnai girdime, kad jaunuolis pripažįsta ir supranta, kad negeba savęs valdyti, nes jo nesupranta, nesiklauso ir nesistengia suprasti. Tiek tėvai, tiek paaugliai nori kalbėti apie kylančius sunkumus auginant vaikus ir būti suprasti, tačiau stebime. Teikiant pagalbą pastebime, kad tėvams pritrūksta žinių apie paauglystės amžiaus tarpsnio problematiką.

Vaikams augant ir žengiant į kitą etapą, labai svarbu peržiūrėti savo elgesį su jais: praplėsti ribas, keisti taisykles, suteikti vis daugiau savarankiškumo. Svarbu suprasti, kad kiekvienam vaikui perėjimas į kitą amžiaus tarpsnį irgi yra iššūkis ir nepaprastas etapas – vyksta pokyčiai jo viduje, atsiranda naujų pojūčių, poreikių, jausmų ir minčių, kurios gali kelti daug sumaišties.

Užkirsti kelią probleminiam elgesiui ir mažinti konfliktinių situacijų labai padeda kuriamas ir nuolat puoselėjamas ryšys su vaiku ir paaugliu, emocinis saugumas santykiuose, nuoseklios ir aiškios ribos, vienodas mamos ir tėčio požiūris į auklėjimą, taip pat poreikių, jausmų, elgesio matymas ir supratimas.

Telšių krizių centras įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Pagalba paauglystės krizę išgyvenančioms šeimoms 2023 m“ kviečiame kreiptis mokyklų socialinius pedagogu, paauglius ir jų tėvus. Suteikta socialinė-psichologinė pagalba padės suprasti nerimą keliantį paauglio elgesį, ieškosime būdų ir galimybių tai pakeisti.

Telšių krizių centro adresas: Džiugo g. 6, Telšiai, tel. 8 682 29459 el. p. kriziucentras@telsiai.lt