Dažnai, kai išgirstame žodį palikimas, nudžiungame. Bet ne visas palikimas yra praturtinantis. Smurtą patyrusiems ir smurtinėje aplinkoje užaugusiems vaikams pasekmės gali būti ir ilgalaikės, ir trumpalaikės. Būtent jas ir pristatysime. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pasekmių stiprumas priklauso nuo vaiko amžiaus, lyties, matomo smurto dažnumo ir stiprumo.

Vaikai mato ir girdi daugiau nei tėvai nori žinoti, t.y. vaikai žino apie 70-80% smurto atvejų jų šeimoje. Įrodyta, kad vaikai, augę smurtinėje aplinkoje, daug dažniau kenčia nuo emocinių ir elgesio sutrikimų.

Įtaka vaiko raidai

Vaiko vystymuisi įtaką daro jo patirtys. Patyrimai, atsiminimai ir emocijos susiejamos su vaiko vertybėmis, jausmais ir ateities pasirinkimais. Toks palikimas turi įtaką asmenybės formavimuisi: agresyvumas, žema savivertė, polinkis į depresiją, frustracijos priimant sprendimus.

Psichologinės pasekmės

Smurto artimoje aplinkoje pasekmės gali būti psichologinės: palikimo baimė, perdėtas nerimas, liūdesys, kaltės jausmas, negebėjimas rodyti empatijos, ateities baimė, žema tolerancija gyvenimo iššūkiams. Vaikai nebemato pasaulio kaip saugios ir prieš juos nenusiteikusios aplinkos.

Įtaka vaiko elgesiui

Smurto artimoje aplinkoje patyrimas turi įtaką vaiko elgesiui. Tai vadinamos trumpalaikės pasekmės. Vaikai iki 6 m. dažniau verkia, gali pasikeisti miego ir valgymo įpročiai, sapnuoti košmarus, arba būti neįprastai ramūs, turėti nesuvaldomus pykčio priepuolius, šlapintis lovoje, agresyviai elgtis su draugais žaidžiant (gnybti, kandžioti, tempti).

Esame linkę nesupratingai žiūrėti į nepaklusnų vaiko ar paauglio elgesį, bet tam gali būti priežasčių. Vaikai, užaugę smurtinėje aplinkoje, dažniau elgiasi nepaklusniai, jiems sunkiau sekasi mokytis, susirasti draugų, jie dažniau maištauja, dalyvauja patyčiose, užsiima vandalizmu, dažniau nei kiti paaugliai vartoja narkotikus ir alkoholį, gali žiauriai elgtis su gyvūnais. Svarbu suprasti, kad toks elgesys yra skausmo išraiška ir smurto pasekmės. Ką jūs galite padaryti? Neteiskite vaikų. Ramiai su jais pasikalbėkite, padėkite jiems įvardinti savo jausmus. Užtikrinkite, kad tai, kas vyko namuose, jokiu būdu nėra jų kaltė. Įtraukite vaikus į mentorystės ar kitas mokyklos ar popamokines veiklas.

Įtaka vaiko sveikatai

Jei vaikas nepatiria fizinio smurto, tai dar nereiškia, kad matomas smurtas neturės įtakos jo sveikatai. Smurtinėje aplinkoje augantys vaikai dažniau serga, skundžiasi galvos, skrandžio, kitais psichosomatiniais skausmais, pykinimu.

Ilgalaikės pasekmės

Smurto artimoje aplinkoje pasekmės yra ilgalaikės. Žmonių, užsaugusių tokioje aplinkoje, gyvenimo kokybė yra kur kas prastesnė nei tų, kurie nematė smurto. Taip pat jiems išauga ankstyvos mirties, savižudybės rizika. Jie dažniau užsiima rizikingomis veiklomis ar neatsakingu elgesiu, kuris padidina nelaimingų atsitikimų riziką.

Susidūrus su vaikų auklėjimo sunkumais, kviečiame kreiptis į Telšių krizių centrą.