Skambinkite
+370 444 74282
Rašykite
telsiu@kriziucentras.lt
Atvykite
Džiugo g. 6, Telšiai

Projektai

Startuoja projektas „Sveiki, santykiai! Smurto romantiniuose santykiuose apraiškų atpažinimas“

Romantiniai santykiai – neatsiejama gyvenimo dalis, su kuria įprastai susiduriame paauglystėje. Nors santykiai tampa kasdienybe, sveikų santykių pagrindai ar gebėjimas atpažinti smurtinį elgesį nėra „savaime suprantama“. Vykdant smurto artimoje aplinkoje (toliau – SAA) prevenciją, privalu įtraukti jaunimą ir suteikti jiems žinias, reikalingas sveikiems santykiams kurti. Todėl pradedame naują projektą, kuriuo siekiame informuotos ir SAA problemai jautrios jaunuomenės.

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija su partneriais Moterų informacijos centru, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru, Telšių krizių centru, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Šalčininkų, Švenčionių, Elektrėnų, Trakų, Vilniaus, Mažeikių, Rietavo, Klaipėdos, Skuodo, Plungės, Telšių bei Kretingos rajonų savivaldybėmis pradeda vykdyti bendrą projektą „Sveiki, santykiai! Smurto romantiniuose santykiuose apraiškų atpažinimas“, kurį finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas – informuota ir smurto artimoje aplinkoje problemai jautri jaunuomenė. Šio tikslo bus siekiama informuojant jaunimą ir visuomenę apie nestereotipinius lyčių vaidmenis bei sveikus romantinius santykius, įvertinant jaunimo gebėjimus pastebėti SAA apraiškas romantiniuose santykiuose bei ugdant gebėjimus atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, įgalinant jaunimo darbuotojus, švietėjus ir mokytojus bei pasitelkiant juos darbui su jaunimu.

Numatytos projekto veiklos

– Įgyvendinta nacionalinė informacinė kampanija, kurios metu bus parengtos informacinės priemonės (62 žinutės, iš kurių 6 pasidalintos nuomonės formuotojų; 4 tinklalaidės; 4 interaktyvūs žaidimai; konferencija), kurių tikslas – informuoti apie vykdomą projektą, jo metu atliktų tyrimų apie jaunimo patiriamą smurtą romantiniuose santykiuose ir jo požiūrį į tokį smurtą rezultatus, įtraukti jaunimą į diskusiją apie sveikus romantinius santykius, didinti visuomenės gebėjimus atpažinti smurtą. Informacinės kampanijos metu planuojama pasiekti 200 000 vartotojų.

– Įgyvendintos 3 analitinės veiklos. Tikslas – ištirti, kaip įvairios socialinės padėties jaunimas geba pastebėti SAA apraiškas romantiniuose santykiuose. 1) Esamų įvairių tyrimų ar tyrimų fragmentų, susijusių su SAA apraiškomis romantiniuose santykiuose ar vertybinėmis jaunimo nuostatomis į šiuos santykius lyčių aspektu antrinė analizė; 2) Kiekybinis tyrimas – įvairių jaunimo socialinių grupių anketinė apklausa šiomis temomis; 3) Kokybinis tyrimas priežastinių ryšių išsiaiškinimui – įvairių jaunimo socialinių grupių diskusijos. Bus parengtos rekomendacijos smurto apraiškų romantiniuose santykiuose atpažinimui, kurios bus viešinamos informacinės kampanijos metu, rezultatai pristatyti renginiuose, įžvalgos integruotos rengiant mokymo programas.

– Parengtos 3 mokymo programos, iš kurių viena skirta švietėjams ir jaunimo darbuotojams, kitos dvi – jaunimui. Suorganizuoti trijų tipų kontaktiniai mokymai: vieni (16 ak. val.) skirti tobulinti švietimo darbuotojų kompetencijas, suteikiant jiems priemones ir juos įgalinant kalbėtis bei vesti pamokas/diskusijas jaunimui SAA ir netoksiškų romantinių santykių tema; 21 (4 ak. val.) mokymai įvairiose savivaldybėse, skirti supažindinti jaunimą su SAA apraiškomis romantiniuose santykiuose, priežastimis ir pasekmėmis, pateikiant rekomendacijas, kaip atpažinti SAA apraiškas romantiniuose santykiuose, kaip kalbėti apie savo ribas ir kaip išvengti SAA apraiškų romantiniuose santykiuose; 15 mokymų (5 savivaldybėse po 3 susitikimus) tęstinėje jaunimo programoje, kurioje jie bus ruošiami perteikti žinias apie sveikus santykius savo bendraamžiams. Planuojama pasiekti ne mažiau kaip 880 jaunuolių.

Projekto veikloms įgyvendinti skirta 170000 EUR suma. Projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kategorija