Skambinkite
+370 444 74282
Rašykite
telsiu@kriziucentras.lt
Atvykite
Džiugo g. 6, Telšiai

Projektai

„Telšių krizių centro“ pagalba Žemaitijos vaikams

Telšių krizių centras vykdo projektą „Telšių krizių centro pagalba Žemaitijos vaikams 2022m.“
Projektą remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto tikslas: teikti kompleksinę  pagalbą vaikams ir jų šeimų nariams patyrusiems arba stebėjusiems smurtą artimoje aplinkoje.
Teikiame:
*Informavimą, konsultavimą;
*nemokamą psichologinę pagalbą;
*laikiną apgyvendinimą;
*palydėjimą.
Kompleksinė, tikslinga ir efektyvi pagalba vaikams, patyrusiems arba stebėjusiems smurtą yra pati svarbiausia veikla, siekiant išvengti delinkventinio, suicidiško, smurtinio vaikų, paauglių ir suaugusių elgesio. Dažnai šeimoje vaikai išmokstą smurtą skatinančių elgesio modelių, kuriuos svarbu keisti. Dėl šios priežasties planuojama teikti neuroedukacinius užsiėmus vaikams ir šeimai, tam kad jie labiau pažintų save, lengviau ir efektyviau pakeistų savo požiūrį į smurtą ir keistų disfunkcinio elgesio modelius.

Nemokamos socialinio darbuotojo konsultacijos, psichologo konsultacijos, Efektyvios tėvystės mokymai, mediacija, intensyvi krizių įveikimo pagalba su laikinu apgyvendinimu, psichologiniai užsiėmimai su dailės terapijos elementais, neuroedukacija.

 

Kategorija