Skambinkite
+370 444 74282
Rašykite
telsiu@kriziucentras.lt
Atvykite
Džiugo g. 6, Telšiai

Projektai

„Telšių krizių centro pagalba Žemaitijos vaikams 2022m.”

Telšių krizių centras vykdo projektą „Telšių krizių centro pagalba Žemaitijos vaikams 2022m.”. Projekto pradžia 2022m. sausio 3d.
Projektą remia  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto tikslas: teikti kompleksinę  pagalbą vaikams ir jų šeimų nariams patyrusiems arba stebėjusiems smurtą artimoje aplinkoje.
Projekto uždaviniai:
1. Teikti specializuotą kompleksinę psichologinę ir socialinę pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimos nariams.
2. Suteikti intensyvią krizių įveikimo ir emocinės pusiausvyros atkūrimo pagalbą (psichologiniai užsiėmimai su dailės terapijos elementais, neuroedukacija, tarpininkavimas, konsultavimas).
3. Padėti šeimai pasiruošti ikiteisminių tyrimų ar teismų apklausoms, siekiant išvengti antrinio traumavimo taip pat teikti mediaciją tėvams, skyrybų atveju, nepasidalijant vaiko globa.
4. Organizuoti ir vykdyti efektyvios tėvystės įgūdžių mokymus.
5. Bendradarbiauti ir keistis informaciją su Vaikų teisių apsaugos skyriais, Socialinių paslaugų centrais, Visuomenės sveikatos biurais, Policijos komisariatais ir kitomis institucijomis.
6. Suteikti laikiną apgyvendinimą Telšių krizių centre, po smurtinių įvykių vaikams ir jų šeimų nariams.
Kompleksinė, tikslinga ir efektyvi pagalba vaikams, patyrusiems arba stebėjusiems smurtą yra pati svarbiausia veikla, siekiant išvengti delinkventinio, suicidiško, smurtinio vaikų, paauglių ir suaugusių elgesio. Dažnai šeimoje vaikai išmokstą smurtą skatinančių elgesio modelių, kuriuos svarbu keisti. Dėl šios priežasties planuojama teikti neuroedukacinius užsiėmus vaikams ir šeimai, tam kad jie labiau pažintų save, lengviau ir efektyviau pakeistų savo požiūrį į smurtą ir keistų disfunkcinio elgesio modelius.

Pasiekti rezultatai:
Projekte „Telšių krizių centro pagalba Žemaitijos vaikams 2023m.” dalyvavo 194 vaikai, patyrę arba stebėję smurtą artimoje aplinkoje.
Psichologo konsultacijų buvo suteikta 517 valandų .
Socialinio darbuotojo konsultacijų – 350 valandų.
Psichologinių užsiėmimų su dailės terapijos elementais  vyko 200 val., kuriuose dalyvavo 101 asmuo.
Efektyvios tėvystės mokymuose dalyvavo 15 asmenų.
Mediacijos paslauga suteikta 2 šeimoms.
Neuroedukacijos užsiėmimimai 17 asmenų.
Projektą rėmė  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartimi: 6-NSPVP02763/2022. Paslaugoms teikti buvo skirta iš valstybės biudžeto 18130 Eur.

Visos lėšos panaudotos pagal sutartį. Projektas buvo vykdomas 2022-01-03 iki 2022-12-30.

 

 

Kategorija