Skambinkite
+370 444 74282
Rašykite
telsiu@kriziucentras.lt
Atvykite
Džiugo g. 6, Telšiai

Projektai

Telšių krizių centro pagalba vaikui ir šeimai 2022-2023 m.

Telšių krizių centras vykdo projektą „Telšių krizių centro pagalba vaikui ir šeimai 2022-2023 m.”, kurį remia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas:

Intensyviai dirbti šeimos gerovės srityje, teikiant prevencinę, intervencinę, postvencinę psichosocialinę pagalbą šeimoms, išgyvenančioms krizes, patyrusioms traumas, auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų ir/ar negalią turinčius vaikus.

Projekto uždaviniai:

1. Vykdyti prevencinę veiklą, siekiant sumažinti neigiamas krizinių situacijų traumacines pasekmes šeimoje.

2. Viešinti projekto vykdomas veiklas internetiniame tinklalapyje, socialiniuose tinkluose ir spaudoje.

3. Organizuoti mokymus ir (ar) grupinius užsiėmimus šeimoms, informuojant apie vaikų elgesio, emocijų ir raidos sunkumus bei šeimų išgyvenamas krizes.

4. Teikti socialinę pagalbą šeimoms, išgyvenančioms krizes (neplanuoto nėštumo, skyrybų, priklausomybių ir kt.).

5. Teikti psichologinę pagalbą šeimoms, išgyvenančioms krizes (neplanuoto nėštumo, skyrybų, priklausomybių ir kt.)

6. Vykdyti mediaciją skyrybų atvejais, kai sutuoktiniai nesutaria dėl bendravimo su vaiku (-ais) ar kitų klausimų.

7. Organizuoti ir vykdyti savitarpio pagalbos grupes, įveikiant krizių sukeltas neigiamas pasekmes.

8. Organizuoti ir vykdyti efektyvios tėvystės įgūdžių kursus tėvams, išgyvenantiems sunkumus šeimoje.

9. Teikti individualias konsultacijas tėvams, suteikiant informaciją apie nustatytus arba įtariamus vaikų elgesio, emocinius, raidos ar kompleksinius sutrikimus.

10. Teikti individualias konsultacijas vaikams, turintiems elgesio, emocinių ir raidos sutrikimų.

11. Teikti psichologines konsultacijas tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių turinčius vaikus.

12. Teikti psichologines konsultacijas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

13. Teikti socialinę pagalbą šeimoms, auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sunkumų ir (ar) negalią turinčius vaikus.

 

 

 

 

Kategorija