Skambinkite
+370 444 74282
Rašykite
telsiu@kriziucentras.lt
Atvykite
Džiugo g. 6, Telšiai

Projektai

Pagalba paauglystės krizę išgyvenančioms šeimoms 2022 m.

Telšių krizių centras įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Pagalba paauglystės krizę išgyvenančioms šeimoms 2022 m“

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos:
1. Vykdyti grupinius-praktinius užsiėmimus remiantis „Dare to Care” metodika. Veiklos įgyvendinimo metu siekiama suteikti teorinių-praktinių žinių apie smurtinius santykius, nesmurtinį bendravimą;
2. Suteikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą (apgyvendinimą, socialinę, psichologinę pagalbą) paaugliams ir jų šeimų nariams;
3. Psicholginės konsultacijos tėvams ir paaugliams, siekiant padėti išgyventi sunkumus ir krizę, galimai įveikti traumas ir geriau pažinti save;
4. Socialinio darbuotojo konsultacijos. Padėti paaugliams ir jų šeimų nariams  išgyventi įvairius sunkumus;
5. Informuoti visuomenę per vietinę spaudą apie paauglystės krizę, netinkamo elgesio priežastis ir būdus siekti pozityvesnio paauglio elgesio;
6. Psichologiniai užsiėmimai su dailės terapijos elementais. Užsiėmimo metu siekiama padėti jaunimui išveikti sunkias emocijas ir mokytis jas valdyti;
7. Telšių jaunųjų maltiečių komandiniai užsiėmimai. Suburti paauglystės krizę išgyvenančius jaunuolius bendrai sportinei veiklai.
8. Suorganizuoti diskusijas apie priklausomybes vyresniųjų klasių mokiniams.

9. Suteikti priklausomybių konsultacijas, paaugliams, kurie linkę vartoti psichiką veikiančias medžiagas

Įgyvendinat veiklas pasiekti tokie rezultatai:

1. Viešinimo veiklos skirtos keisti klaidingas, neigiamas nuostatas apie paauglius, kuriems būdinga aukštos rizikos elgsena ir (ar) kompleksinės elgesio problemos. Parengtas informatyvus straipsnis apie paauglystės krizę, siekiant informuoti visuomenę apie paauglystės požymius, sunkumus, bendravimo su paaugliais ypatumus, teikiamą pagalbą dalyvaujant projektinėse veiklose. Straipsniai publikuoti Telšių, Plungės, Rietavo ir Mažeikių rajono spaudoje, Telšių krizių centro internetinėje svetainėje.

2. Individualios psichologo konsultacijos paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams. Individualios psichologo konsultacijos suteiktos devyniolikai paauglių, kuriems buvo siekiama padėti išgyventi sunkumus ir krizes, galimai įveikti traumas ir geriau save pažinti. Kai kurie paaugliai konsultacijas tęs ir pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Individualios psichologo konsultacijos suteiktos ir paauglius vaikus auginantiems tėvams. Veikloje dalyvavo 18 tėvų, po 5 ir daugiau konsultacijų, priklausomai nuo situacijos sudėtingumo.

3. Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę ir jų šeimų nariams. Konsultuojami paaugliai ir jų tėvai, kuriems buvo siekiama padėti atkurti tarpusavio ryšius, pasitikėjimą vienas kitu, institucijomis, priimant jų teikiamą pagalbą. Veikloje dalyvavo 38 paaugliai ir 5 tėvai. Tenka pastebėti, kad tarpininkaujant mokyklų socialiniams pedagogams vaikai imliau dalyvavo šioje veikloje.

4. Mokymai „Jaunimas – išdrįsk rūpintis” smurto prevencija tarp jaunimo ir jo atžvilgiu. Grupinių užsiėmimų metu, neformaliojo ugdymo metodo pagalba, remiantis „Dare to Care” metodika, 12-17 m. paaugliams buvo suteikta praktinių žinių apie smurtinius santykius, kaip atpažinti ir netoleruoti smurtinio elgesio. Veikloje dalyvavo 22 paaugliai, kiekvienas iš jų po 10 susitikimų.

5. Intensyvi krizių įveikimo pagalba. Suteiktas apgyvendinimą paaugliams ir jų šeimų nariams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo apgyvendinti 6 asmenys. Iš jų trys mamos ir trys paaugliai. Teikiama ne tik apgyvendinimo paslauga, bet ir socialinis konsultavimas, psichologinė pagalba.

6. Psichologinis konsultavimas su dailės terapijos elementais. Iš viso įvyko 10 užsiėmimų, buvo planuojama, kad sudalyvaus ne mažiau kaip 5 paaugliai, tačiau susidomėjimas veikla buvo didžiulis ir veikloje dalyvavo 25 paaugliai. Tenka pastebėti, kad psichologiniai užsiėmimai pasitelkiant dailės terapijos elementus padeda lengviau paaugliams išreikšti sunkias emocijas, jas įsivardyti ir atrasti būdus jas suvaldyti.

7. Diskusija „Kaip atpažinti, kad žmogus yra priklausomas nuo alkoholio”. Diskusijos buvo organizuojamos mokyklose. Diskusijas vedė priklausomybių konsultantai. Susitikimų metu buvo siekiama įtraukti paauglius į aktyvias diskusijas apie alkoholio poveikį, vartojimą ir žalą. Šioje veikloje sudalyvavo 44 paaugliai. Suorganizuotos 6 diskusijos po 3 val.

8. Paauglių užimtumo organizavimas ir bendrystės formavimas. Veikloje dalyvavo 10 paauglių, kurių kiekvienas turėjo 20 užsiėmimų. Užsiėmimų metu jaunuoliai užsiėmė aktyvia sportine veikla: krepšinis, futbolas, tinklinis. Veiklos kiekybinis rodiklis buvo pasiektas. Norisi pastebėti, kad kai kurie jaunuoliai pasirinko savanorystės kelią, žinodami, kad užimtumo paslaugų organizatorius yra Telšių jaunųjų maltiečių vadovas.

9. Priklausomybių konsultavimas. Remiantis motyvacinio interviu metodu konsultuojami probleminiu elgesiu pasižymintys paaugliai, taikant trumpąsias intervencijas. Konsultuoti paaugliai, kurie vartoja psichiką veikiančias medžiagas, stebima priklausomybė nuo žaidimų. Individualiose konsultacijose sudalyvavo 5 paaugliai: 2 paaugliai po 3 val.; 2 paaugliai po 4 val.; 1 paauglys 2 val. Su kai kuriais paaugliais darbas bus tęsiamas ir pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Gautas finansavimas: 29,643.00 Eur.

Telšių krizių centro adresas: Džiugo g. 6, Telšiai, tel. 8 682 29459 el. p. kriziucentras@telsiai.lt

Kategorija