Skambinkite
+370 444 74282
Rašykite
telsiu@kriziucentras.lt
Atvykite
Džiugo g. 6, Telšiai

Projektai

Smurtinio elgesio korekcija 2022 m.

 

2022m. sausio 1 d., Telšių krizių centras pradėjo vykdyti projektą „Smurtinio elgesio korekcija 2022 m.“, kurį  finansuoja Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Smurtinį elgesį keičiančios (SEK) programos tikslas – visus metus, nenutrūkstamai teikti pagalbą Telšių, Plungės, Rietavo ir Mažeikių rajonų, smurtaujantiems bei priklausomybių turintiems asmenims, siekiant efektyvių, ilgalaikių smurto, priklausomybių mažinimo rezultatų.

Projekte gali dalyvauti Telšių, Plungės, Mažeikių, Rietavo  rajonų  smurtaujantys ir priklausomybių turintys asmenys.

Šiame 2022 m. projekte bus teikiamos šios paslaugos:

Smurtinio elgesio keitimo mokymai.
Anoniminės priklausomybių konsultantų paslaugos.
Psichologinė pagalba esantiems krizėje.
Socialinio darbuotojo pagalba.

Nukreipimas, tolimesnei pagalbai pas reikiamus specialistus, pagal poreikį.

 

2022 metais planuojama vykdyti 608 individualias konsultacijas (76 smurtavusiems asmenims).  Esant poreikiui konsultacijos bus tęsiamos visomis temomis.

 

Nuo 2022-07-01 bus teikiama savanoriškai anoniminė pagalba priklausomybių turintiems asmenims, kurią teiks priklausomybių konsultantai, išklausę Respublikiniame priklausomybės ligų centre suderintą mokymų programą. Paslaugą planuojama suteikti 35 asmenims, kurių trukmė – 4 ak. val. Viso 140 ak. val. Esant poreikiui konsultacijos bus tęsiamos.

Suinteresuotiems keisti gyvenimo būdą ir atsikratyti priklausomybių Telšių, Plungės, Rietavo, Mažeikių rajonų gyventojams bus suteiktos informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos (nukreipimas pas reikalingus specialistus) tolimesnei pagalbai. Šias paslaugos planuojama suteikti 40 asmenų.

Visos konsultacijos numatomos teikti individualiai (susidariusioje COVID-19 situacijoje nuotoliniu būdu).

Individualūs užsiėmimai bus vykdomi specialisto ir programos dalyvio bendru susitarimu, pagal galimybes ir išreikštą pageidavimą.

Visi norintys keisti agresyvų elgesį gali dalyvauti 8 užsiėmimų mokymuose nemokamai. Prieš pradėdami dalyvauti mokymuose asmenys dalyvauja įvadiniame susitikime. Po aštuonių susitikimų organizuojamas baigiamasis pokalbis.

Registracija telefonu: 866585045

 

 

Pasiekti rezultatai:

 

Smurtinio elgesio keitimo programoje dalyvavo 89 asmenys iš Telšių, Mažeikių, Pungės ir Rietavo rajonų, iš kurių 35 asmenys programą klausė savanoriškai, kiti buvo nukreipti probacijos specialistų.

Didžioji dalis smurto atvejų artimoje aplinkoje įvyksta, kai smurtautojas būna neblaivus. Siekiant teikti kokybiškas ir efektyvias paslaugas, dvi socialinės darbuotojos-konsultantės, tiesiogiai dirbančios su smurtaujančiais asmenimis, dalyvavo priklausomybių konsultantų mokymuose. Kad galėtų teikti priklausomybių konsultanto paslaugas, konsultantės turėjo pabaigti mokymo programą suderintą remiantis 2018-09-07 SA ministro įsakymu Nr. V-990.  Priklausomybių konsultantės konsultavo 70 asmenų.

Psichologė, socialinės darbuotojos, medicinos specialistės, savanoriai dalyvavo „Motyvacinio interviu“ mokymuose (9 asmenys),kuriuos vedė dr. V.Viršila.

Dvi socialinės darbuotojos-konsultantės  dalyvavo supervizijose.

Teikta reikiama pagalba, norintiems keisti gyvenimo būdą, atsikratyti priklausomybės nuo alkoholio: 44 asmenys kenčiantys nuo priklausomybių nukreipti priklausomybių konsultantų ir socialinio darbuotojo konsultacijoms. 14 asmenų nukreipta į anoniminių alkoholikų susirinikimus. 16 asmenų suteikta informacija kur kreiptis dėl tolimesnės pagalbos, norint atsikratyti priklausomybių – pas gydytojus, reabilitacijos centrus, priklausomybių ligų gydymo centrus, motivacinę reabilitaciją. 5 asmenys išvyko gydytis nuo priklausomybių į priklausomybės ligų centrus, iš kurių 3-ims suorganizuotos pavežėjimo paslaugos.

Visų dalyvių, dalyvavusių smurtinio elgesio korekcijos programoje, paskutinio pokalbio metu buvo paprašyta atsakyti į anketos klausimus, norint išsiaiškinti programos efektyvumą. Apklausoje dalyvavo 79 asmenys.

 

Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir buvo vykdomas pagal sutartį Nr. 1-SAAPB02961/2022, kurio biudžetą sudarė 31775 Eur. Visos lėšos panaudotos pagal sutartį. Projektas buvo vykdomas 2022-01-01 iki 2022-12-31.

 

Kategorija